ZÁRUKA POSKYTOVANÁ MAJITELŮM VÝROBKŮ
BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC

 

Platí od 1. ledna 2003 a nahrazuje všechny časově neurčené záruky a všechny záruky s datem starším, než 1. ledna 2003.

 

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Briggs & Stratton Power Products, LLC bezplatně opraví nebo nahradí jakýkoliv díl nebo díly s vadou materiálu nebo dílenského zpracování nebo obojí. Náklady na dopravu dílů k opravě nebo výměně podle této záruky musí nést kupující. Tato záruka platí na dobu a za podmínek níže uvedených. Pro záruční servis se obracejte na nejbližší autorizované servisní středisko společnosti Briggs & Stratton, které naleznete na seznamu autorizovaných servisních středisek, v telefonních seznamech nebo ve Zlatých stránkách.

NEEXISTUJE ŽÁDNÁ DALŠÍ VÝSLOVNÁ ZÁRUKA. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ NAPŘ. ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA DOBU JEDNOHO ROKU OD ZAKOUPENÍ, NEBO NA JINOU DOBU POVOLENOU ZÁKONEM, A VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JSOU VYLOUČENY. ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JE VYLOUČENA V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. Některé státy nebo země nedovolují omezení délky předpokládané záruky a některé státy nebo země nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže se vás výše uvedená vyloučení a omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává specifická práva, a můžete mít i jiná práva, která se liší v jednotlivých státech a zemích.

 
NÁŠ VÝROBEK**
LODNÍ MOTOR
TLAKOVÁ MYČKA
ČERPADLO
PŘENOSNÁ ELEKTRO - CENTRÁLA
SVÁČEČKA
DOMÁCÍ ZÁLOŽNÍ ZDROJ
(včetně přepínací skříňky pokud byla prodána společně se zařízením)
PŘEPÍNACÍ SKŘÍŇKA
Méně než 10 kW
10 a více kW
ZÁRUČNÍ DOBA***
Spotřebitelské použití
2 roky
1 rok
1 rok
2 roky
2 roky
3 roky nebo 1500 hodin
1 rok
Komerční použití
Bez záruky
90 dnů
90 dnů
1 rok
1 rok
** motor a startovací baterie pokrývá záruka jejich výrobce.
*** záruka 2 roky pro spotřebitelské použití v EU a České republice. U přenosných elektrocentrál a domácích záložních zdrojů menších než 10 kW je mimo EU a Českou republiku v druhém roce záruka pouze na díly.
 

Záruční lhůta začíná v den zakoupení prvním maloobchodním spotřebitelem nebo komerčním koncovým uživatelem a trvá po dobu, uvedenou v horní tabulce.“Spotřebitelským používáním” se rozumí osobní používání maloobchodním spotřebitelem v jeho domácnosti. “Komerčním použitím” se rozumí všechny ostatní druhy použití, včetně použití komerčního, výdělečného a v půjčovnách. Jakmile byl jednou výrobek použit pro komerční účely, musí být pro účely této záruky nadále považován za výrobek pro komerční použití.
Na zařízení použité pro stálou dodávku elektrické energie do veřejné sítě se nevztahuje záruka. Elektrické tlakové myčky při komerčním použití jsou bez záruky.
K OBDRŽENÍ ZÁRUKY NA VÝROBKY BRIGGS & STRATTON NENÍ NUTNÁ REGISTRACE ZÁRUKY. PODRŽTE SI ÚČTENKU JAKO DŮKAZ O ZAKOUPENÍ. JESTLIŽE PŘI ŽÁDOSTI O ZÁRUČNÍ SERVIS NEPŘEDLOŽÍTE DŮKAZ O DNI PRVNÍHO ZAKOUPENÍ, PRO URČENÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY BUDE POUŽITO DATUM VÝROBY VÝROBKU.

 

O ZÁRUCE NA VÁŠ VÝROBEK

Firma Briggs & Stratton ochotně zajistí záruční opravy a omlouvá se za způsobené nepříjemnosti. Záruční opravy provádějí všechny autorizovaná servisní střediska. Většina záručních oprav je rutinní záležitostí, ale někdy mohou být požadavky na záruční servis nepřiměřené. Záruka se nevztahuje například na závady způsobené neodborným nebo nevhodným zacházením, nedostatečnou běžnou údržbou, přepravou, manipulací, skladováním nebo nesprávnou montáží. Záruku nelze uplatnit ani v případě, kdy bylo z výrobku odstraněno výrobní číslo nebo byl jakkoliv upravován či měněn. Autorizované servisní středisko během záruční lhůty na základě jeho rozhodnutí opraví nebo vymění jakýkoliv díl, u kterého byla zjištěna vada a pokud byl výrobek normálně používán a udržován. Tato záruka se nevztahuje na následující opravy a zařízení:
• Běžné opotřebení: Podobně jako všechna mechanická zařízení, i motorové stroje potřebují periodický servis a výměnu součástek, aby správně fungovaly. Záruka se nevztahuje na opravy, kdy byla životnost dílu nebo motoru vyčerpána normálním používáním.
• Montáž a údržba: tato záruka se nevztahuje na zařízení nebo díly, které byly chybně nebo neoprávněně namontovány, modifikovány, upraveny, nesprávně použity, zanedbány, poškozeny, přetěžovány, přetáčeny, nesprávně udržovány, opraveny a nebo skladovány způsobem, který podle našeho posudku nepříznivě ovlivňuje jejich výkon a spolehlivost.
• Další výjimky: tato záruka se nevztahuje na opotřebování dílů jako rychlospojky, ukazatele hladiny oleje, řemeny, o-kroužky, filtry, a příslušenství které není součástí dodávky, atd., čerpadla, která běžela nasucho bez vody, nebo poškození či chybná funkce způsobená poškozením, špatným zacházením, modifikacemi, úpravami, nebo chybnou obsluhou nebo zamrznutím nebo poškozením chemikáliemi. Příslušenství jako mycí pistole, hadice, trubice, trysky jsou vyloučeny ze záruky na výrobek. Vyloučeny jsou také použité, renovované a předváděcí výrobky, zařízení použité pro stálou dodávku elektrické energie do veřejné sítě a výrobky použité pro dodávku elektrické energie do zařízení používaných při podpoře a udržování životních funkcí.

 

ZÁRUKA POSKYTOVANÁ MAJITELŮM MOTORŮ BRIGGS & STRATTON

 

Platí od 1. ledna 2003 a nahrazuje všechny časově neurčené záruky a všechny záruky s datem starším, než 1. ledna 2003.

 

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Briggs & Stratton bezplatně opraví nebo nahradí jakýkoli díl nebo díly motoru s vadou materiálu nebo dílenského zpracování nebo obojí. Náklady na dopravu dílů k opravě nebo výměně podle této záruky musí nést kupující. Tato záruka platí na dobu a za podmínek níže uvedených. Pro záruční servis se obracejte na nejbližší autorizované dealery společnosti Briggs & Stratton, které naleznete na seznamu autorizovaných dealerů, v telefonních seznamech nebo ve Zlatých stránkách.

NEEXISTUJE ŽÁDNÁ DALŠÍ VÝSLOVNÁ ZÁRUKA. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ NAPŘ. ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA DOBU JEDNOHO ROKU OD ZAKOUPENÍ, NEBO NA JINOU DOBU POVOLENOU ZÁKONEM, A VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JSOU VYLOUČENY. ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JE VYLOUČENA V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. Některé státy nebo země nedovolují omezení délky předpokládané záruky a některé státy nebo země nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže se vás výše uvedená vyloučení a omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává specifická práva, a můžete mít i jiná práva, která se liší v jednotlivých státech a zemích.

 
NÁŠ VÝROBEK
  VANGUARD ELS™
I/C®
Industrial Plus™
INTEK™ - Sleeve Bore
( s vložkou válce )
INTEK™-Kool Bore (bez vložky)
Power Built™ OHV
QUANTUM®
Quattro™
Q45™
Sprint™
Classic™ Etek™    
ZÁRUČNÍ DOBA
Spotřebitelské použití              
Komerční použití 2 ROKY 2 ROKY 2 ROKY 1 ROK* 1 ROK*    
  2 ROKY 1 ROK 90 dnů 90 dnů 1 ROK    
*Pozor na následující doby zvláštní záruky: 2 roky na motory Classic™ a Etek™ v EU, České republice, Slovenské repoblice a východoevropských státech, na všechny spotřebitelské produkty v EU, a na systémy řízení emisí u motorů s certifikací EPA a CARB. 5 let na spotřebitelské použití a 90 dní na komerční použití startérů Touch and Mow u motorů Quantum a Intek. Na motory, používané při sportovních závodech nebo na komerčních či nájemních dráhách, se žádná záruka neposkytuje.
 

Záruční lhůta začíná v den zakoupení prvním maloobchodním spotřebitelem nebo komerčním koncovým uživatelem a trvá po dobu, uvedenou v horní tabulce.“Spotřebitelským používáním” se rozumí osobní používání maloobchodním spotřebitelem v jeho domácnosti. “Komerčním použitím” se rozumí všechny ostatní druhy použití, včetně použití komerčního, výdělečného a v půjčovnách. Jakmile byl jednou motor použit pro komerční účely, musí být pro účely této záruky nadále považován za motor pro komerční použití.

K OBDRŽENÍ ZÁRUKY NA VÝROBKY BRIGGS & STRATTON NENÍ NUTNÁ REGISTRACE ZÁRUKY. PODRŽTE SI ÚČTENKU JAKO DŮKAZ O ZAKOUPENÍ. JESTLIŽE PŘI ŽÁDOSTI O ZÁRUČNÍ SERVIS NEPŘEDLOŽÍTE DŮKAZ O DNI PRVNÍHO ZAKOUPENÍ, PRO URČENÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY BUDE POUŽITO DATUM VÝROBY VÝROBKU.

 

O ZÁRUCE NA VÁŠ MOTOR

Firma Briggs & Stratton ochotně zajistí záruční opravy a omlouvá se za způsobené nepříjemnosti. Záruční opravy provádějí všichni autorizovaní prodejci. Většina záručních oprav je rutinní záležitostí, ale někdy mohou být požadavky na záruční servis nepřiměřené. Záruka se nevztahuje například na závady způsobené neodborným zacházením, nedostatečnou běžnou údržbou, přepravou, manipulací, skladováním nebo
nesprávnou montáží. Záruku nelze uplatnit ani v případě, kdy bylo z motoru odstraněno výrobní číslo nebo byl jakkoliv upravován či měněn. Pokud nebudete souhlasit s názorem autorizovaného prodejce, oprávněnost vašich záručních nároků prošetříme. V tomto případě jej požádejte, aby předal všechny podklady svému distributorovi nebo výrobnímu závodu. Jestliže distributor nebo výrobce rozhodne o oprávněnosti nároku, dostanete za vadné součástky úhradu v plné výši. Aby se předešlo nedorozuměním mezi zákazníkem a prodejcem, uvádíme dále nejběžnější příčiny selhání motoru, na které se záruka nevztahuje.
Normální opotřebení:
Podobně jako všechna mechanická zařízení, motory potřebují periodický servis a výměnu součástek, aby správně fungovaly. Záruka se nevztahuje na opravy, kdy byla životnost dílu nebo motoru vyčerpána normálním používáním.
Nesprávná údržba:
Životnost motoru závisí na podmínkách, v nichž se provozuje, a na péči, která se mu věnuje. Motory některých zařízení, jako jsou kultivátory, čerpadla a rotační sekačky, pracující v prašném nebo znečištěném prostředí, které může způsobit předčasné opotřebení motoru. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené prachem, nečistotami, pískem z čistění svíček nebo jinými brusnými materiály, které do motoru pronikly v důsledku nesprávné údržby.
Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo dílenského zpracování motoru. Nežádejte proto výměnu nebo zaplacení zařízení, na němž může být motor namontován. Záruka se nevztahuje ani na opravy nutné v důsledku:
1. POUŽÍVÁNÍ JINÝCH, NEŽ ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ BRIGGS & STRATTON.
2. Ovládací prvky nebo zařízení, která brání spouštění motoru, působí snížení výkonu motoru a zkracují jeho životnost (Spojte se s výrobcem zařízení.)
3. Netěsné karburátory, ucpané palivové trubky, váznoucí ventily nebo jiná poškození, způsobená používáním znečistěného nebo starého paliva. (Používejte čistý, čerstvý, bezolovnatý benzin a stabilizátor paliva Briggs & Stratton, č. dílu 5041.)
4. Díly, které jsou vydřené nebo zlomené ptoto, že byl motor provozován s nedostatečným množstvím oleje, znečistěným olejem, nebo olejem nesprávné jakosti (hladinu oleje kontrolujte denně či každých 8{SP}provozních hodin. Doplňujte podle potřeby a vyměňujte v doporučených intervalech. Zařízení OIL GUARD{F1}){F0} nemusí běžící motor zastavit. Nedodržuje-li se správná hladina oleje, motor se může poškodit. Přečtěte si Návod k obsluze a údržbě.
5. Oprava nebo seřízení souvisejících součástí nebo sestav, např. spojky, převodů, dálkového ovládání apod., které nebyly vyrobeny firmou Briggs & Stratton.
6. Poškození nebo opotřebení součástí způsobené nečistotami, které se dostaly do motoru z důvodů nesprávné údržby či zpětnou montáží čističe vzduchu, používáním jiného než originálního čističe, či filtrační vložky. (V doporučených intervalech čistěte a napouštějte olejem vložku Oil-Foam{F1}){F2} {F0}nebo pěnový předfiltr a měňte filtrační vložku.) Přečtete si Návod k obsluze a údržbě.
7. Součásti poškozené přetočením nebo přehřátím, způsobeným zanesením či ucpáním chladících žeber nebo prostoru setrvačníku trávou, úlomky a špínou, nebo provozem motoru v uzavřeném nevětraném prostoru. Žebra, hlavu válce a setrvačník čistěte v předepsaných intervalech. Přečtete si Návod k obsluze a údržbě.
8. Poškození motoru nebo jeho součásti nadměrnými vibracemi způsobenými uvolněním montáže motoru, uvolněnými noži sekačky, uvolněnými nebo nevyváženými oběžnými koly, nesprávným upevněním zařízení k hřídeli motoru, nadměrnými otáčkami nebo jiným nesprávným provozem.
9. Ohnutý nebo zlomený klikový hřídel po nárazu nože rotační sekačky na pevný předmět nebo pro nadměrné napětí klínových řemenů.
10. Běžné vyladění nebo seřízení motoru.
11. Poškození motoru nebo jeho součásti nadměrnými vibracemi způsobenými uvolněním montáže motoru, uvolněnými noži sekačky, uvolněnými nebo nevyváženými oběžnými koly, nesprávným upevněním zařízení k hřídeli motoru, nadměrnými otáčkami nebo jiným nesprávným provozem.
Záruční opravy je možno uplatňovat pouze u servisních prodejců autorizovaných firmy Briggs & Stratton. Autorizovaní prodejci jsou uvedeni ve “Zlatých stránkách{F2}E{F1}” nebo v jiných telefonních seznamech pod heslem “Motory, benzinové” nebo “Benzinové motory”, “Sekačky na trávu” apod.

 
Při výrobě motorů Briggs & Stratton je využito jednoho nebo více následujících patentů: Průmyslový vzor D-247,177 (Řízení o udělení dalších patentů probíhá):
6,325,036 6,077,063 5,819,513 5,606,948 5,497,679 5,235,943 5,186,142 4,996,956 4,719,682 4,430,984 DES. 375,963 6,284,123 6,077,063 5,813,384 5,606,851 5,320,795 5,197,425 5,086,890 4,977,879 4,630,498 DES. 308,871 6,260,529 6,077,063 5,765,713 5,548,955 5,271,363 5,197,422 5,070,829 4,971,219 4,522,080 }DES. 308,872 6,230,678 6,077,063 5,645,025 5,546,901 5,269,713 5,191,864 5,058,544 4,895,119 4,520,288 DES. 309,457 6,202,616 5,852,951 5,642,701 5,503,125 5,265,700 5,188,069 5,040,644 4,819,593 4,512,499 DES. 356,951 6,116,212 5,823,153 5,619,845 5,501,203 5,243,878 5,186,142 5,009,208 4,719,682 4,453,507 DES. 361,771
Kontaktní formulář
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Váš telefon:
Váš dotaz nebo vzkaz:

webdesign and programming Petr Páleník 3W WebDesign Brno 2006